Tietosuojalausunto

17.12.2020

Emfit Oy (Nousuvahti-tuotteen toimittaja ja tämän verkkokaupan ylläpitäjä), Y-tunnus 0813747-4, on sitoutunut suojelemaan yksityisyyttäsi sekä noudattamaan sovellettavia tietosuoja- ja yksityisyydensuojalakeja. Tämän tietosuojakäytännön (“Käytäntö”) tarkoituksena on auttaa sinua ymmärtämään, millaisia tietoja keräämme tuotteidemme ja palvelujemme yhteydessä sekä millä tavalla käsittelemme ja käytämme näitä tietoja. Ilmaisu ”henkilötiedot” tarkoittaa tässä Käytännössä tunnistettua tai tunnistettavaa henkilöä (eli luonnollista henkilöä) koskevia tietoja.

”Emfit” tarkoittaa Emfit Oy:tä (johon viitataan myös ilmaisuilla ”me” tai ”meidän”). Olet ymmärtänyt ja annat suostumuksesi siihen, että Emfit voi käyttää tämän Käytännön mukaisesti kerättyjä henkilötietojasi, jota sitä pidetään rekisterinpitäjinä kyseisten tietojen osalta.

Tätä Käytäntöä sovelletaan Emfitin tarjoamien tuotteiden ja palvelujen yhteydessä kerättyihin henkilötietoihin sekä sellaisiin henkilötietoihin, jotka kerätään muun kanssamme käymäsi vuorovaikutuksen yhteydessä. Kerätessämme edellä mainittuja tietoja esimerkiksi Emfitin tuotteiden, verkkosivustojen, sovelluksien taikka muun tyyppisten, tavallisesti sähköisessä muodossa tarjoamien palvelujen yhteydessä sisällytämme linkin tai muun asianmukaisen viittauksen tähän Käytäntöön. Tämä koskee myös henkilötietojen keräämistä Emfitin muiden palvelujen, kuten asiakas- ja takuupalvelujen, sekä asiakastapahtumien, tarjousten ja myynninedistämiskampanjoiden yhteydessä.

Ilmoitamme sinulle yleensä myös muista tietosuojaan liittyvistä ehdoista yksittäisen Emfit tuotteen tai palvelun yhteydessä. Tällaiset tuote- tai palvelukohtaiset ehdot syrjäyttävät tämän Käytännön mahdollisten ristiriitaisten kohtien osalta. Tuotteissamme tai palveluissamme voi olla myös linkkejä muiden yritysten verkkosivustoihin ja muihin kolmannen osapuolen palveluihin, joilla on omat tietosuojakäytännöt. Suosittelemme, että luet huolellisesti tällaisten palveluiden tietosuojakäytännöt. Emfit ei vastaa kolmansien osapuolten tietosuojakäytännöistä tai niiden sisällöstä.

Kun sovellettava laki edellyttää suostumustasi tässä Käytännössä kuvattuun henkilötietojen käsittelyyn, vaadittava suostumus hankitaan asianmukaista menetelmää käyttäen esimerkiksi rastittamalla suostumustasi osoittava ruutu, tekemällä valinta palvelun tai verkkosivuston teknisissä asetuksissa taikka muulla suostumuksesi selkeästi ilmaisevalla ilmoituksella tai toiminnalla käyttämästäsi tuotteesta, verkkosivustosta, palvelusta tai sovelluksesta riippuen.

Keräämme henkilötietojasi tavallisesti ostaessasi tuotteitamme tai palveluitamme taikka rekisteröityessäsi niihin, osallistuessasi tarjoukseen tai myynninedistämiskampanjaan tai ollessasi muutoin vuorovaikutuksessa kanssamme. Alla on esimerkkejä sinusta keräämiemme tietojen luokista.

Tekniset tiedot: Useimmiten voit vierailla verkkosivustoillamme sekä käyttää tuotteitamme ja palvelujamme ilman tunnistautumista. Tiettyjä teknisiä tietoja kerätään kuitenkin tavanomaisena osana palveluidemme käyttöä. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi IP-osoitteesi, vierailuajankohdat, verkkosivusto, josta linkityit, sivut, joilla vierailet, käyttämäsi linkit, tarkastelemasi mainospalkit ja muu katsomasi sisältö, laitteitasi koskevat tiedot sekä muut sellaiset tekniset tiedot, joita selaimesi antaa meille tai joita muutoin kerätään tiettyjen tuotteiden ja palvelujen yhteydessä. Käyttäessäsi palvelujamme tai ollessasi muutoin vuorovaikutuksessa kanssamme tietoliikenneverkkojen kautta tietoliikenneoperaattori saattaa, tavanomaisena osana tällaista yhteydenottoa välittää meille tiettyjä tietoja, kuten liittymänumerosi.  Tutustuthan myös alla olevaan kohtaan ”Evästeiden ja verkkojäljitteiden käyttö”.

Meille antamasi tiedot: Rekisteröityessäsi palvelujemme käyttäjäksi, tehdessäsi ostoksen, osallistuessasi tarjouskampanjaan tai ollessasi muutoin vuorovaikutuksessa kanssamme saatamme pyytää sinulta tiettyjä tietoja, kuten nimesi, sähköpostiosoitteesi, katuosoitteesi, käyttäjänimesi ja salasanasi sekä muita sellaisia pääsytietoja, joita käytetään käyttäjien tunnistamiseen sekä heidän toimiensa vahvistamiseen ja joita tarvitsemme, jotta voimme tarjota sinulle pyytämiäsi tuotteita ja palveluita ja jotta voimme olla yhteydessä kanssasi, sekä käyttämäsi Emfit vuodeanturin tuottamaa tietoa. Saatamme kerätä koulutustietoja ja väestötietoja, kuten iän, sukupuolen, postinumeron ja kielitiedot.

Saatamme kerätä myös muita antamiasi tietoja, kuten suostumuksiasi, kiinnostuksiasi ja palautettasi koskevia tietoja, laitteitasi koskevia tietoja sekä muita meille antamiasi tietoja. Pyydämme sinua ottamaan huomioon, että antaessasi meille henkilötietojasi tietyt ei-tunnistettavat tiedot saattavat muuttua tiedoiksi, joiden perusteella henkilön voi tunnistaa. Osa palveluistamme saattaa antaa sinun ilmoittaa myös muita henkilöitä koskevia tietoja esimerkiksi tilatessasi tuotteen, jonka haluat meidän lähettävän suoraan toiselle vastaanottajalle.

Henkilötietojen erityisryhmät: Keräämme vuodeanturin tuottamia biometrisiä ja terveyteesi, tai henkilön jolle olet hankkinut Emfit laitteen, liittyviä tietoja, kuten nukkumisen aikaisen sykkeen, sykevälivaihtelun, hengityksen, uniluokittelun, vuoteessa oloa-ajat, tai muita vastaavia tietojasi ostamastasi palvelusta tai tuotteesta riippuen. Käyttäjiä pyydetään antamaan suostumuksensa tällaisten tietojen keräämiseen kunkin kyseessä olevan palvelun tai tuotteen osalta erikseen. Tiettyjen palvelujen tai sovellusten osalta tämä voidaan tehdä sovelluksen tai palvelun asetuksia säätämällä. Suostumuksen epääminen saattaa vaikuttaa kyseessä olevan palvelun tarjoamiseen.

Meidän kanssamme toteuttamasi liiketapahtumat: Keräämme tai pyydämme tietoja, jotka liittyvät tuotteidemme ja palvelujemme ostoon ja muuhun kanssamme käymääsi vuorovaikutukseen. Tällaiset tiedot voivat sisältää esimerkiksi tekemiesi tiedustelujen tai pyyntöjen yksityiskohtia, tarjottuja tuotteita ja palveluja (mukaan lukien toimitustiedot) koskevia tietoja, ostoja koskevia tietoja (mukaan lukien suoritetut maksut, luottokorttitiedot, laskutusosoite, luottotietotarkistukset ja muut vastaavat taloudelliset tiedot), sinun ja Emfitin välisten sopimusten yksityiskohtia, tietoja yhteydenotoista ja yhteydenpidosta, tietoja ja yksityiskohtia koskien meille toimittamaasi sisältöä sekä muita tällaisia liiketapahtumia koskevia tietoja. Sovellettavan lain mukaisesti saatamme tallentaa keskustelusi asiakaspalvelumme tai muiden vastaavien yhteystahojen kanssa.

Sijaintitiedot: Osa palveluistamme saattaa edellyttää sijaintitietojesi käyttöä. Sijaintitietojesi käyttö edellyttää kuitenkin kunkin tällaisen palvelun osalta etukäteen antamaasi suostumusta.

Kolmansilta osapuolilta saadut tiedot: Sinulta saamiemme henkilötietojen lisäksi saatamme saada sovellettavien lakien mukaisesti tiettyjä henkilötietoja postituslistoja vuokraavilta yhtiöiltä sekä muista julkisesti saatavilla olevista lähteistä. Näihin voi sisältyä henkilötietoja, kuten luottotietojen ja osoitetietojen päivityksiä.

Emfit käsittelee henkilötietojasi tässä Käytännössä ja/tai mahdollisissa muissa palvelukohtaisissa tietosuojaa koskevissa ehdoissa esitetyissä tarkoituksissa. Pyydämme sinua ottamaan huomioon, että yksi tai useampi tarkoitus voi tulla kyseeseen samanaikaisesti.

Tuotteiden ja palvelujen tarjoaminen: Saatamme käsitellä ja käyttää henkilötietojasi pyytämäsi tuotteen tai palvelun tarjoamiseen, muiden pyyntöjesi, kuten asiakaspalvelujen, täyttämiseen, tilauksesi käsittelemiseen sekä sinun ja Emfitin välisen sopimuksen yleiseen täyttämiseen ja toimeenpanemiseen. Saatamme lisäksi käsitellä ja käyttää henkilötietojasi tuotteidemme ja palvelujemme toiminnallisuuden ja tietoturvan varmistamiseen, käyttäjien tunnistamiseen sekä petosten ja muiden väärinkäytösten havaitsemiseen ja estämiseen. 

Tuotteiden ja palvelujen kehittäminen: Saatamme käsitellä ja käyttää henkilötietojasi tuotteidemme ja/tai palvelujemme kehittämiseen. Käytämme kuitenkin tuotteidemme ja palvelujemme kehittämisessä useimmiten koostettuja ja tilastollisia tietoja, emmekä tietoja, joista sinut voidaan tunnistaa. Edellä mainitun lisäksi saatamme käsitellä ja käyttää tietojasi tarjontamme yksilöimiseksi sekä sinulle personoidun palvelun tarjoamiseksi. Tarkoituksenamme on esimerkiksi antaa suosituksia sekä esittää personoitua sisältöä ja mainontaa. Saatamme yhdistää tietyn Emfitin tuotteen ja/tai palvelun käytön yhteydessä sinusta kerättyjä henkilötietoja muihin sinua koskeviin tietoihin, ellei näitä tietoja ole kerätty jotakin muuta tarkoitusta varten.

Yhteydenpito kanssasi sekä markkinointi: Saatamme käsitellä ja käyttää henkilötietojasi ollaksemme yhteydessä sinuun esimerkiksi antaessamme tietoja käyttämiisi tuotteisiin ja/tai palveluihin liittyen sekä ottaessamme sinuun yhteyttä asiakastyytyväisyyskyselyitä varten. Saatamme lisäksi käsitellä ja käyttää tietojasi markkinointitarkoituksessa. Tämä voi pitää sisällään henkilötietojesi käyttöä yksilöityihin markkinointi- tai tutkimustarkoituksiin sovellettavien lakien mukaisesti. Tässä yhteydessä saatamme käyttää tietojasi esimerkiksi toteuttaaksemme markkinatutkimuksia sekä tiedottaaksemme sinulle tuotteistamme, palveluistamme ja tarjouksistamme omien tai kolmansien osapuolten tarjoaminen sähköisten tai muiden palveluiden välityksellä.

Osaa tuotteistamme ja palveluistamme voidaan lisäksi käyttää muiden yhtiöiden tarjoamien tuotteiden ja palvelujen myynninedistämiseen. Emfit ei kuitenkaan luovuta henkilötietojasi mainittujen yhtiöiden markkinointitoimintaan ilman etukäteen antamaasi suostumusta.

Profilointi tai yksilöinti: Saatamme käsitellä ja käyttää henkilötietojasi profiloinnissa tai yksilöinnissä esimerkiksi kohdennettua suoramarkkinointia sekä tuotteidemme ja palvelujemme kehittämistä varten. Saatamme lisäksi laatia henkilötietoihisi pohjautuvia koostettuja ja tilastollisia tietoaineistoja. Profilointiin tai yksilöintiin sisältyy henkilötietojesi automatisoitua käsittelyä yksilöllisten kiinnostuksen tai mielenkiinnon kohteidesi arvioimista, analysoimista tai ennustamista varten. Tällä tavoin voimme esimerkiksi lähettää sinulle markkinointiviestejä sinulle parhaiten sopivista tuotteista ja palveluista.

Voimme luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille ainoastaan tässä Käytännössä alla esitetyllä tavalla tai pakottavassa lainsäädännössä asetettujen velvoitteiden mukaisesti.

Sähköposti- ja tekstiviestimarkkinoinnista kieltäytyminen: Voit kieltäytyä markkinointisähköposteista noudattamalla kyseisten sähköpostien ohjeita (yleensä tilauksen lopetuslinkin muodossa) tai ottamalla yhteyden tuotemerkkiin tai konserniyhtiöön sähköpostin ja verkkosivuston ohjeiden mukaisesti. Jos kieltäydyt näistä viesteistä, saatamme silti lähettää sinulle muita kuin markkinointisähköposteja, kuten palveluilmoituksia, tai jos olet yritysasiakas, saatamme lähettää sinulle yritystoimintaan liittyviä tietoja. Voit kieltäytyä myös kaikesta tekstiviestipohjaisesta suoramarkkinoinnista ottamalla yhteyden kyseiseen konserniyhtiöön tai tuotemerkkiin tämän verkkosivustojen tai tekstiviestin tietojen mukaisesti.

Palveluntarjoajat ja muut valtuutetut kolmannet osapuolet: Voimme luovuttaa henkilötietojasi sellaisille valtuutetuille kolmansille osapuolille, jotka käsittelevät henkilötietoja Emfitin puolesta tässä Käytännössä kuvatuissa tarkoituksissa (esimerkiksi teknisten, logististen, verkkokaupan, markkinoinnin ja muiden palvelujen tarjoajat).  Nämä osapuolet saavat kuitenkin käyttää henkilötietojasi ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon tiedot on kerätty. Emfit edellyttää lisäksi, että kyseiset osapuolet toimivat sovellettavien lakien ja tämän Käytännön mukaisesti ja että he suojaavat henkilötietojasi asianmukaisin turvatoimin.

Voimme lisäksi luovuttaa henkilötietojasi, mukaan lukien vuodeanturisi tuottama data, sekä muut terveyteen liittyvät tietosi, palvelukumppanille, mikäli käytät sellaisia palveluja, joissa ulkopuolisen yhtiön on palvelua tarjotakseen saatava pääsy tällaisiin tietoihin, tai mikäli olet erikseen antanut suostumuksesi siihen, että ulkopuolinen yhtiö käsittelee tietojasi Emfitin tarjoamisen tuotteiden ja palvelujen yhteydessä.

Henkilötietojen siirto ulkomaille: Tuotteitamme ja palvelujamme tarjotaan vain käyttämällä Suomessa sijaitsevia resursseja ja palvelimia emmekä siirrä henkilötietojasi Suomen rajojen ulkopuolelle.

Muut tiedonluovutukset: Voimme luovuttaa ja käsitellä henkilötietojasi sovellettavien lakien asettamissa rajoissa Emfitin oikeutettujen intressien suojaamiseen esimerkiksi siviili- tai rikosoikeudellisissa oikeusprosesseissa.

Yrityskaupat ja -järjestelyt: Liiketoimintojemme myyminen, ostaminen, sulauttaminen tai muu uudelleenjärjestely saattaa edellyttää, että luovutamme henkilötietoja mahdollisille tai tosiasiallisille ostajille sekä heidän neuvonantajilleen tai että vastaanotamme henkilötietoja myyjiltä sekä heidän neuvonantajiltaan.

Emfitin tarkoituksena ei ole kerätä tietoja eikä ryhtyä liiketoimiin sellaisten henkilöiden kanssa, jotka ovat kotimaassaan alaikäisiä.  Käyttäjän ikää ei kuitenkaan ole aina mahdollista todentaa tarkasti, mistä johtuen tietokantamme saattavat sisältää alaikäisten henkilötietoja. Pidätämme oikeuden estää pääsy palveluun sellaiselta henkilöltä, joka on tai jonka epäilemme olevan alaikäinen.

Emfitin toimintatapana on pyytää, etteivät alaikäiset tekisi ostoksia tai ryhtyisi muihinkaan tuotteitamme ja palvelujamme koskeviin oikeudellisiin toimenpiteisiin ilman vanhemman tai muun laillisen huoltajan suostumusta, ellei se ole sovellettavan lain mukaan sallittua. Mikäli olet alaikäinen, tulee sinun pystyä todistamaan, että sinulla on laillisen huoltajasi suostumus.

Ryhdymme kohtuullisina pidettäviin toimenpiteisiin pitääksemme käsittelemämme henkilötiedot oikeina ja ajantasaisina sekä poistaaksemme tietokannastamme vanhentuneet taikka muutoin virheelliset tai tarpeettomat henkilötiedot.

Tietyt Emfitin tuotteet ja palvelut saattavat antaa sinun hallita profiiliasi sekä tässä profiilissa olevia tietoja. Suosittelemme, että käyt säännöllisesti tarkistamassa henkilötietosi profiilisi kautta varmistaaksesi niiden oikeuden ja ajantasaisuuden. Sellaisten sähköisten palvelujen osalta, joissa voit itse hallita profiiliasi, oikeiden henkilötietojen antaminen sekä niiden päivittäminen on sinun vastuullasi.

Säilytämme henkilötietojasi ainoastaan niin kauan kuin se on välttämätöntä kyseessä olevan tarkoituksen toteuttamiseksi tai niin kauan kuin sovellettavissa laeissa edellytetään.

Emfit on ottanut käyttöön asianmukaiset tekniset ja hallinnolliset suojaustoimenpiteet välttääkseen ja minimoidakseen henkilötietojen luovuttamiseen ja käsittelyyn liittyviä riskejä.

Tällaisia suojaustoimenpiteitä ovat soveltuvin osin palomuurien, suojattujen palvelintilojen sekä salauksen käyttö, asianmukaisten pääsyoikeuksien hallintajärjestelmien ja -prosessien käyttöönotto, käsittelijöiden huolellinen valinta, käsittelyyn osallistuvien Emfitin työntekijöiden riittävä koulutus sekä muut henkilötietojen luvattomalta käytöltä tai luovuttamiselta suojaamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Saatamme myös tehdä varmuuskopioita sekä käyttää muita vastaavia tapoja henkilötietojesi tahattoman vahingoittumisen tai tuhoutumisen estämiseksi. Emfitin verkkosivuston osan tukiessa verkossa toteutettavia liiketapahtumia käytämme alalla vakiintuneita suojaustoimenpiteitä, kuten ”Secure Sockets Layer” (”SSL”) -menetelmää, verkossa toteutettavien liiketoimien luottamuksellisuuden ja turvallisuuden suojaamiseen.

Vieraillessasi jollakin Emfitin verkkosivustolla tietokoneeseesi saatetaan asettaa tietoja evästeenä tunnetun tekstitiedoston muodossa. Evästeen avulla pystymme tunnistamaan tietokoneesi. Evästeiden käytön tarkoituksena on hyödyttää sinua esimerkiksi siten, että sinun ei tarvitse syöttää salasanaasi useasti istunnon aikana eikä siirtää tuotteita uudelleen ostoskoriin, mikäli ostostapahtumasi kestää yhtä vierailua kauemmin. Evästeitä käytetään lisäksi verkkosivuston liikenteen analysoimiseen ja profilointiin.

Emfit saattaa käyttää niin sanottuja verkkojäljitteitä (tai pikselitunnisteita) joidenkin verkkosivustojen yhteydessä. Emme kuitenkaan käytä niitä tunnistamaan yksittäisiä käyttäjiä henkilökohtaisesti. Verkkojäljitteet ovat yleensä graafisia kuvia, jotka on asetettu verkkosivustolle ja joita käytetään verkkosivuston vierailijoiden määrän laskemiseksi ja/tai tiettyihin evästeisiin pääsemiseksi. Näitä tietoja käytetään palvelujemme parantamiseen. Verkkojäljitteet eivät tavallisesti kerää muuta tietoa kuin sitä, minkä selaimesi antaa meille internetissä tapahtuvan viestinnän tavanomaisena osana. Mikäli kytket evästeet pois päältä, verkkojäljite ei enää pysty jäljittämään nimenomaista toimintaasi. Verkkojäljite saattaa kuitenkin jatkaa tietojen keräämistä IP-osoitteestasi tapahtuvista vierailusta, mutta tällaiset tiedot eivät ole henkilökohtaisesti tunnistettavia.

Mikäli haluat poistaa evästeet käytöstä tai saada ilmoituksen ennen kuin niitä asetetaan koneellesi, voit tehdä tämän selainasetuksissasi.  -sivulla olevia ohjeita. Lisätietoja evästeiden hallinnasta on osoitteessa https://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/what-are-my-options.

Emme kuitenkaan välttämättä pysty tarjoamaan sinulle tiettyjä palveluja etkä välttämättä pysty näkemään tiettyjä sivustojen osia, mikäli olet poistanut evästeet käytöstä.

Tietyt sellaiset liikekumppanimme, joiden sisällössä on linkki verkkosivustollemme tai joiden sisältöön on linkki verkkosivustollamme, saattavat myös käyttää evästeitä tai verkkojäljitteitä. Meillä ei kuitenkaan ole pääsyä näihin evästeisiin, emmekä voi hallita niitä.

Olet ymmärtänyt ja annat suostumuksesi siihen, että evästeitä, muita paikallisen tallentamisen menetelmiä, jäljitteitä ja muita tietoja tallennetaan laitteillesi. Olet lisäksi ymmärtänyt ja annat suostumuksesi siihen, että meillä ja edellä mainituilla muilla tahoilla on pääsy näihin evästeisiin, paikallisen tallentamisen menetelmiin, jäljitteisiin ja tietoihin.

Sinulla on sekä oikeus pyytää tietoja sinusta kerätyistä henkilötiedoista että oikeus saada pääsy näihin tietoihin. Sinulla on lisäksi oikeus pyytää meitä täydentämään, korjaamaan, anonymisoimaan tai poistamaan mahdollisia puutteellisia, virheellisiä, tarpeettomia tai vanhentuneita henkilötietojasi. Emme kuitenkaan pysty poistamaan sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä sitovien oikeudellisten velvoitteiden noudattamiseksi tai jotka on säilytettävä soveltuvan lainsäädännön nojalla. Sinulla on oikeus pyytää ja saada sinusta keräämiämme henkilötietoja yleisessä ja konekielisessä muodossa. Mikäli keräämämme henkilötietosi ovat mielestäsi virheellisiä tai mikäli et halua, että henkilötietojasi poistetaan siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyn on katsottu olevan laitonta taikka mikäli henkilötietosi eivät enää ole tarpeen, voit pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Tämä koskee myös tilanteita, joissa olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä eikä vielä ole määritetty, onko käsittelylle olemassa oikeutettuja perusteita.

Voit myös milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käyttämistä suoramarkkinointitarkoituksiin, myynninedistämismateriaalien lähettämiseen, profilointiin tai markkinatutkimusten suorittamiseen. Kun henkilötietojasi käsitellään antamaasi suostumukseen perustuen, sinulla on lisäksi milloin tahansa oikeus perua tällaiseen käsittelyyn antamasi suostumus.

Halutessasi käyttää edellä mainittuja oikeuksiasi voit sovellettavien lakien asettamissa rajoissa ottaa yhteyden meihin joko markkinointimateriaalissa ilmoitettujen tai tässä Käytännössä jäljempänä annettujen yhteystietojen avulla. Tämä saattaa kuitenkin tarkoittaa sitä, ettemme voi enää tarjota sinulle kyseisiä palveluja, etenkin jos olet halunnut meidän poistavan henkilötietosi tai lopettavan niiden käsittelyn. Suosittelemme, että hyödynnät käytössäsi olevia profiilin hallintatyökaluja, sillä nämä työkalut antavat sinulle usein suoran pääsyn henkilötietoihisi, ja pystyt niiden avulla tehokkaasti hallitsemaan henkilötietojasi.

Pyydämme ottamaan huomioon, että Emfit voi joutua tunnistamaan sinut sekä pyytämään lisätietoja voidakseen täyttää edellä mainitut pyyntösi. Pyydämme lisäksi huomioimaan, että sovellettavissa laeissa voi olla rajoituksia ja muita edellä oleviin oikeuksiisi liittyviä määräyksiä.

Mikäli Emfitin henkilötietojesi käsittelyyn liittyvä toiminta ei ole mielestäsi sovellettavien tietosuojalakien mukaista tai mikäli Emfit ei ole mielestäsi riittävällä tavalla varmistanut oikeuksiesi toteutumista, voit tehdä valituksen tietosuoja-asioista vastaavalle valvontaviranomaiselle.

Soveltuvien tietosuojalakien mukaisesti vastuussa olevat rekisterinpitäjät on:

Emfit Oy

Toimitusjohtaja Heikki Räisänen

Konttisentie 8

40800 Vaajakoski

Suomi

Emfit voi milloin tahansa päivittää ja muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä. Mikäli muutoksiin kuuluu uusia tarkoituksia henkilötietojen käsittelylle, Emfit ilmoittaa niistä sinulle etukäteen ja pyytää tarvittaessa suostumuksesi.