Tieteellisesti validoitua ja luotettavaa teknologiaa jo yli 30 vuoden kokemuksella

Kansainvälisesti patentoitua, tieteellisesti tutkittua ja kliinisesti validoitua anturiteknologiaa

Nousuvahdin teknologia on suomalaisen, vuonna 1990 perustetun terveysteknologiayritys Emfit Oy:n kehittämää. Emfitin anturiteknologia on kansainvälisesti patentoitua, tieteellisesti tutkittua ja kliinisesti validoitua – siitä on kirjoitettu ja julkaistu yli 100 tieteellistä julkaisua, joista ensimmäiset jo 90-luvun alussa. Emfitin anturiteknologiaa on käytetty sadoissa tuhansissa sängyissä; ei vain ikäihmisillä, vaan myös epilepsiaa sairastavilla, huippu-urheilijoilla, unesta ja hyvinvoinnista kiinnostuneilla kuluttajilla sekä erilaisiin lääke- ja muihin tieteellisiin tutkimuksiin osallistuvilla.

Uskomattoman tarkka... ilman kehokontaktia

Äärimmäisen tarkka anturi

Vuonna 2019 toteutetussa validaatiotutkimuksessa Emfitin vuodeanturin tarkkuudeksi saatiin sykkeelle 98,7% ja hengitykselle 97,6%. Tutkimuksessa verrattiin Emfitin anturin sykettä ja hengitystä 33 potilaan sydänfilmiin (EKG) ja hengitysinduktiiviseen pletysmografiaan (RIP), jotka mitattiin yön yli tapahtuvalla polysomnografialla. Tutkimuksessa todettiin Emfitin anturin mittaavan sykettä ja hengitystä luotettavasti ja sopivan hyvin elintoimintojen mittaamiseen sängystä patjan alta. 

Nousuvahdin teknologia perustuu ballistokardiografiaan

Ballistokardiografia

Emfitin Nousuvahdissa käyttämä teknologia perustuu ballistokardiografiaan sekä hengityksen ja muiden kehon liikkeiden havaitsemiseen. Ballistokardiografia on tekniikka graafisen esityksen tuottamiseksi ihmiskehon toistuvista liikkeistä, jotka johtuvat veren äkillisestä poistumisesta suuriin suoniin jokaisella sydämen lyönnillä. 

National Library of Medicinen mukaan ballistokardiografia on ”graafisen esityksen tekniikka kehon liikkeistä, jotka aiheutuvat sydämen supistumiseen ja veren poistamiseen liittyvistä ballistisista voimista (takaisku ja isku) ja veren virtauksen hidastumisesta suurten verisuonten läpi. Nämä liikkeet muunnetaan vastaanottimella (anturilla) sähköpotentiaaliksi, joka vahvistetaan sopivasti ja tallennetaan tavanomaisella elektrokardiografilla tai muulla tallennuslaitteella.”

Emfitin teknologia perustuu ballistokardiografiaan. Kuvassa anturi mittaa patjan alta sykettä, josta syntyy ballistokardiografinen signaali.
Vieritä ylös